PATEIKTA DAUGIAU NEI 100 PASIŪLYMŲ UGDYMO PROGRAMŲ ATNAUJINIMUI

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) sulaukė daugiau nei 100 laiškų bei kitų formų pasiūlymų iš įvairių socialinių partnerių bei švietimo bendruomenės dėl Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo. 

Pirmieji atnaujinto pradinio ir pagrindinio ugdymo turinio išbandymai mokyklose prasidės jau kitais mokslo metais, todėl programų rengėjai, siekdami kokybiškų rezultatų turinio atnaujinime, pakvietė įvertinti ir pateikti rekomendacijas 2020 metų pabaigoje pristatytiems programų projektams.  

Daugiausiai pasiūlymų pateikta lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos bei gamtamokslinio ugdymo programų projektams. Iš viso atnaujinamos 29 mokomųjų dalykų programos. Numatoma, jog projektai bus atnaujinti bei pateikti diskusijoms kovo pabaigoje. 

Atnaujinant programas reguliariai vykdomos ir viešosios konsultacijos su tikslinėmis grupėmis bei socialiniais partneriais: dalykų bei jų mokytojų asociacijomis, valstybinėmis institucijomis, švietimo pagalbos specialistais ir kitais specialistais. 

Taip pat visa švietimo bendruomenė kviečiama dalyvauti kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamose vaizdo konferencijose „Ugdymo turinio atnaujinimas: kas vyksta?“. Jų metu bus pristatomi aktualiausi klausimai, apžvelgiama darbų eiga, planuojami procesai.  Konferencijų dalyviai turi galimybę dalyvauti diskusijose. 

Siekiant mokytojams padėti sėkmingai pasirengti dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu, savivaldybėse bus formuojamos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos. Bus organizuojami mokymai pasirengimui dirbti pagal atnaujintas programas. 

Numatoma, kad atnaujintos programos mokyklas pasieks 2022 – 2023 mokslo metais, o 2021 – 2022 m. programos bus išbandomos mokyklose. 

Visus dabartinius programų projektus galima rasti čia.  

Bendrųjų ugdymo programų atnaujinamos įgyvendinant projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“. Daugiau apie šį projektą – www.mokykla2030.lt 


Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo