PARENGTI KRITERIJAI BP DIEGIMO PASIRUOŠIMUI

Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ ekspertai, kartu su savivaldybių savanorių komandomis, mokslininkais bei įvairių sričių specialistais, parengė leidinį „Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai“ (leidinį rasite čia).

Leidinyje pateikta svarbiausios rekomendacijos bei patarimai, kaip reikėtų pasiruošti atnaujintų Bendrųjų programų (BP) diegimui, kaip mokyklos bei savivaldybės įstaigos turėtų valdyti atkeliaujančius pokyčius ir kaip formuoti už tai atsakingas komandas.

„Laikas, kol atnaujintos BP pasieks mokyklas, yra reikalingas ne tik mokytojui pasirengti kitaip dirbti klasėje, bet ir visiems, kurie prisiima atsakomybę už švietimo kokybę ir ugdymo rezultatus savivaldybėje“, – teigia kriterijų autoriai. „Kiekvienai organizacijai ir jos vadovui svarbu įsipareigoti kurti palankią mokytojo darbui aplinką ir veikti kolegialiai su kitais, siekiant maksimalios vadybinių sprendimų ir veikimo kartu sinergijos“.


Finansuojama iš Europos socialinio fondo