Mokyklinių programų atnaujinimas: parengti projektai, pradėtas tyrimas

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) vykdydama ugdymo turinio atnaujinimą skelbia naujausius priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektus.  

„Pirmą kartą pateikiami atnaujinamų priešmokyklinio bei vidurinio ugdymo programų projektai,  – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė. – Prie priešmokyklinio ugdymo bei 1-12 klasių programų projektų darbuojasi per 100 skirtingų sričių mokytojų praktikų bei mokslininkų“. 

Artimiausiu metu bendrąsias programas papildys pakitusi vertinimo dalis, kurioje bus aprašyti numatomi išoriniai mokinių pasiekimų patikrinimai.   

Iki gruodžio 15 d. galima teikti siūlymus paskelbtiems projektams el. paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.  

NŠA vykdant tyrimą, skirtą pasirengti diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, iki kitų metų balandžio bus analizuojama patirtis, kaupiama informacija ir rengiamos rekomendacijos, kaip įgyvendinti kompetencijomis grįstą atnaujintą ugdymo turinį. Tyrime dalyvauja 30 atrinktų šalies mokyklų. 

Pasibaigus tyrimui bendrųjų programų projektai bus peržiūrėti, prireikus koreguojami bei teikiami tvirtinti švietimo, mokslo ir sporto ministrui. Iš viso atnaujinamos 37 mokomojo dalyko programos. Planuojama, kad atnaujinta priešmokyklinio ugdymo bendroji programa bus pradėta diegti 2022 m. rugsėjį, kitos atnaujintos bendrosios programos – 2023 m. 

Su programų projektais ir jų įgyvendinimo rekomendacijomis galima susipažinti interneto svetainėje Emokykla.lt.  

Finansuojama iš Europos socialinio fondo