MENINIO UGDYMO IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAI

Liepos 13 d. 11.00–12.30 val. maloniai kviečiame meninio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkus,  asociacijų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti meninio ugdymo dalykų (dailės, muzikos, šokio, teatro) bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme „Zoomׅ“ platformoje. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys.

Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Užpildžiusiems registracijos anketą dalyviams prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu likus 1 val. iki renginio pradžios.

Virginija Navickienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Švietimo pagalbos departamento
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
Tel. +370 655 54561
El. p. virginija.navickiene@nsa.smm.lt

Liepos 13 d. 13.00–14.00 val. maloniai kviečiame į socialinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo darbų nuotolinį pristatymą.

Renginyje bus pristatyti srities dalykų tikslai, uždaviniai, pasiekimų sritys, bus pateikta pasiekimų raidos ir turinio atskleidimo pavyzdžių.

Užsiregistravusiems prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu likus 1 val. iki renginio pradžios.

Salomėja Bitlieriūtė
Nacionalinės švietimo agentūros
Švietimo pagalbos departamento
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjos pavaduotoja
Tel. +370 658 18102
El. p. salomeja.bitlieriute@nsa.smm.lt