Lina Lapinskienė (Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla)

Lina Lapinskienė
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Mokytojų metodinė taryba

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

1. Mažinti ugdymo turinio apimtis.
2. Vesti užsiėmimus netradicinėse erdvėse.
3. IT kaip atskiro dalyko jau mokyti pradiniame ugdyme nuo 3-4 klasės.
Tiek mokytojai, tiek mokiniai nebėra pajėgūs išsamiai išdėstyti/ išmokti ugdymo programų.
Veikdami praktiškai, naudodamiesi ugdymo priemonėmis mokiniai labiau išmoksta, įsimena.
Mokiniai negeba susirasti reikalingos informacijos internete, nežino kaip saugiai naudotis IT priemonėmis, neturi elementariausių teisingų žinių.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Palikti privalomą priešmokyklinį ugdymą nuo 6 m., o pradinį nuo 7 m.
Mokiniai nėra subrendę rimtiems mokslams tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Iš praktikos matome, kad jie greitai pavargsta, nesukaupia dėmesio, fiziškai silpni.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nepritariame ilgesniam (5 m) pradiniam ugdymui.
Dar vienerius metus būdami pradinėse klasėse mokiniai praranda galimybę įgyti naujų kompetencijų, kyla socializacijos problemų.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Nepritariame.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Atsisakyti gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) integravimo.
yra sudėtinga vienodai gerai išmanyti visus tris gamtos mokslus (biologiją, fiziką, chemiją).Mokinių žinios bus paviršutiniškos.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Stiprinti rajonų kaimo mokyklas, taip siekiant mažinti deklaruojamą atsilikimą nuo miesto mokyklų.