LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ NUOTOLINIS PRISTATYMAS

Kviečiame savivaldybių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinių būrelių pirmininkus, Lituanistų sambūrio ir Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos atstovus dalyvauti  bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 14 d. 10.00–12.00 val.

Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys.

Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis.

Dalyviams, užpildžiusiems registracijos anketą, prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu.

Meilė Čeponienė

Nacionalinės švietimo agentūros
Švietimo pagalbos departamento
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
Tel. 8 658 18018
El. p. Meile.Ceponiene@nsa.smm.lt

Finansuojama iš Europos socialinio fondo