LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS BENDROSIOS PROGRAMOS ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAS

Maloniai kviečiame Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Klaipėdos Litorinos mokyklos, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, Lietuvos surdopedagogų asociacijos atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti nuotoliniame bendrosios programos atnaujinimo (projekto) darbų pristatyme, kuris vyks liepos 16 d. 14.00–15.00 val.

Renginyje bus pristatyti dalyko tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys.

Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis.

Dalyviams, užpildžiusiems registracijos anketą, prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu.

Meilė Čeponienė

Nacionalinės švietimo agentūros
Švietimo pagalbos departamento
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
Tel. 8 658 18018
El. p. Meile.Ceponiene@nsa.smm.lt