Kviečiame į viešąją konsultaciją, skirtą Gamtamokslinio ugdymo BP

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“, birželio 10–11 dienomis kviečia gamtos mokslų mokytojus, mokyklų administracijos atstovus ir visus švietimo bendruomenės narius, kurie domisi gamtamoksliniu ugdymu, dalyvauti nuotolinėje viešojoje konsultacijoje „Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų integralus įgyvendinimas“.

Viešojoje konsultacijoje bus:

  • pristatytas Vilniaus universiteto mokslininkų vykdomas tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti integralaus gamtamokslinio ugdymo poveikį mokinių pasiekimams ir tokio ugdymo organizavimo iššūkius bei galimybes;
  • dalijamasi integralų gamtamokslinį ugdymą 5–8 klasėse išbandžiusių mokytojų ir mokyklų vadovų patirtimi;
  • aptariamos atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo programų integralaus įgyvendinimo galimybės;
  • diskutuojama aktualiais gamtamokslinio ugdymo klausimais.

Būtume dėkingi, jei į viešąją konsultaciją užsiregistruotumėte iki birželio 10 d. 8 val. Išankstinės registracijos forma >>>>.

Birželio 10 d. vyks 1-oji viešosios konsultacijos dalis, pradžia 15 val., prisijungimo nuoroda >>>>

Birželio 11 d. vyks 2-oji viešosios konsultacijos dalis, pradžia 14.00 val., prisijungimo nuoroda >>>>.


Kilus klausimams kreipkitės el. paštu ona.vascenkiene@nsa.smm.lt


Finansuojama iš Europos socialinio fondo