KOMPETENCIJŲ APRAŠŲ PRISTATYMAI – MOKYTOJO TV!

Gera žinia – nuo šiol vaizdo įrašų platformoje MOKYTOJO TV galėsite rasti visų kompetencijų (pažinimo, komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pilietiškumo, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos) bei Vaiko  raidos aprašų pristatymus! Įrašus galite rasti čia.

Vaizdo įrašuose aprašus pristato bei komentuoja patys rengėjai mokslininkai: doc. dr. Judita Kasperiūnienė, doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, doc. dr. Emilija Sakadolskienė, prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, prof. dr. Aušra Kazlauskienė, doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė, prof. habil. dr. Rimas Norvaiša,  doc. dr. Mindaugas Nefas, dr. Daiva Šukytė, doc. dr. Stanislav Sabaliauskas, dr. Lauryna Rakickienė.

Primename, jog kompetencijų ir Vaiko raidos aprašų rengėjai rugpjūčio mėn. pabaigoje pateikė papildytas aprašų versijas. Iki rugpjūčio 20 d. švietimo bendruomenė galėjo teikti savo pastebėjimus aprašams tobulinti, visi pasiūlymai buvo apsvarstyti ir dalis siūlymų įtraukti atnaujintose versijose.

KAS YRA KOMPETENCIJOS IR KAIP JOS SUSIJUSIOS SU BP?

Kompetencijos –  pasirengimas prasmingai veikti. Kompetencija neskaidoma, ji apima žinias, gebėjimus ir vertybines nuostatas. Siekiant ugdyti kompetencijas svarbu užtikrinti jų ugdymo nuoseklumą ir tęstinumą, remtis mokinio individualia pažanga ir orientuotis į jo gabumus ir stiprybes. Atnaujinamose dalykų bendrosiose programose atskleidžiama, kaip dalyko turiniu auginamos mokinio kompetencijos.

Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo