6. Kokie Bendrųjų programų rengimo etapai?

Programų rengimą sudaro keli etapai. Pirmiausia sutarta dėl bendrų ugdymo atnaujinimo principų: ko svarbu mokyti, kokias kompetencijas ugdyti. Šie bendri principai įtvirtinti praėjusių metų pabaigoje parengtose Bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo gairėse. Jose numatyta stiprinti kryptingą mokinio vertybinį ugdymą, ugdyti kompetencijas, būtinas sėkmingai gyventi šiuolaikiniame pasaulyje, suteikti tvarius žinių pagrindus, sieti temas su gyvenimo aktualijomis; numatyta, kad dalykinis turinys yra pagrindas ugdytis šioms mokinių kompetencijoms: socialinėms emocinėms, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, kultūrinėms, pažinimo, komunikavimo, pilietiškumo. Dabar rengiami detalūs kompetencijų ir jų ugdymo ypatumų įvairiais vaiko amžiaus tarpsniais aprašai. Kitas etapas – kiekvieno mokomojo dalyko programos atnaujinimas pagal sutartas kompetencijas ir bendrus principus, ką svarbu ugdyti.