KAIP SOCIALINIAI PARTNERIAI PADĖTŲ ĮGYVENDINTI ATNAUJINTĄ TURINĮ?

Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ ekspertų grupė toliau darbuojasi ties sėkmingu savivaldybių ir mokyklų atnaujinto turinio įgyvendinimu bei pristato naujas rekomendacijas. Šįkart apie tai, kaip bendradarbiavimas su socialiniais partneriais gali praturtinti ugdymą pagal atnaujintas Bendrąsias programas (BP).

Parengtame infografike rasite informaciją, kas ir kaip galėtų veikti kartu organizuojant darbus, formuojant uždavinius bei vykdant kitus įvairius vadybinius procesus, reikalingus sklandžiam atnaujintų Bendrųjų programų (BP) diegimui, kurį planuojama vykdyti 2023 metais.

INFOGRAFIKĄ RASITE ČIA >>>>

Veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ metodininkė, asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininkė Kristina Paulikė teigia, jog įvairūs tyrimai bei asmeninė patirtis parodė akivaizdžią socialinės partnerystės naudą švietimo sistemoje įvairiais lygmenimis (nacionaliniu, savivaldybės, mokyklos, klasės / grupės).

„Veikiant kartu (pedagogams, tėvams, mokiniams, verslui, NVO ir kt.), priimami taiklesni sprendimai, susitarimai, plėtojamas ir stiprinamas bendradarbiavimas, skatinama kurti veiklų įvairovę, praturtinanti visų kompetencijų (socialinės ir emocinės, pažinimo, pilietiškumo, kūrybiškumo, kultūrinės ir komunikavimo) ugdymą. Veikiant kartu skatinamas socialinių partnerių domėjimasis ugdymo turinio ir proceso pokyčiais“ – pasakoja K. Paulikė.

Daugiau leidinių, leidžiančių akimirksniu suprasti Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) procesus bei pasiruošti atkeliaujantiems pokyčiams, rasite tinklapio MOKYKL2030.LT skiltyje Suprasti akimirksniu.


Kylant klausimams dėl turinio atnaujinimo bei diegimo – kreipkitės elektroniniu paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.

Taip pat kviečiame prenumeruoti MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmiesiems gauti informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo