KAIP FORMUOTI ATNAUJINTO TURINIO ĮGYVENDINIMO KOMANDĄ?

2022 – 2023 mokslo metais planuojamas atnaujintų pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų diegimas šalies bendrojo ugdymo mokyklose. Siekiant mokytojams padėti sėkmingai pasirengti dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu, paruoštas ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO KOMANDA  SAVIVALDYBĖJE infografikas. 

Jame rasite svarbiausią informaciją apie komandos sudėtį, statusą, misiją, veikimo principus. 

Infografiką parengė projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ savivaldybių  savanorių bei ekspertų grupė, kuri nuo 2020 m. liepos mėnesio rengia rekomendacijas savivaldybėms ir mokykloms sėkmingam atnaujinto turinio įgyvendinimui.

Esant poreikiui, infografiką galite panaudoti lankstinukų spausdinimui.

Primename, jog Sausio 29 d. 15:00 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti pirmojoje tokioje ir nuo šių metų pradžios kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA?

Jos metu projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ įgyvendintojai (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei NŠA atstovai) pristatys aktualiausius vykstančius bei planuojamus procesus, apžvelgs darbų eigą, specifinius klausimus bei kvies visus konferencijos dalyvius dalyvauti diskusijoje, reikalingoje norint pasiekti kokybiškus rezultatus turinio atnaujinimo veiklose. Daugiau apie renginius >>>>.


Kylant klausimams dėl turinio atnaujinimo bei diegimo – kreipkitės elektroniniu paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.

Taip pat kviečiame prenumeruoti MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmiesiems gauti informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo