Jelena Kovalevskaja (Vilniaus rajono Rudaminos „Ryto“ gimnazija)

Jelena Kovalevskaja
Vilniaus rajono Rudaminos „Ryto“ gimnazija
Užsienio kalbų metodinė grupė

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Nepritariame pasiekimų vertinimui lygiais.
Dešimtbalė sistema aiški ir motyvuojanti mokinius.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Nepritariame.
Vaikai per maži išlaikyti dėmesį, susikaupti.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Ugdymosi procesą pradinėse klasėse palikti, kaip yra iki šiol: nuo 1 kl. iki 4 kl.
Įtraukti 5 kl. į pradinę grandį būtų neišmintinga.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

1. Atnaujinant programas atsakingai atsižvelgti į nacionalinius prioritetus, interesus, strategijas.

2. Antros užsienio kalbos mokymas vidurinio ugdymo programoje turėtų būti pravalomas.

1. Lietuvos mokiniams skirtas ugdymo programų turinio atnaujinimas daugiausiai grindžiamas tarptautinių organizacijų išvadomis. Šiuo metu trūksta būtent nacionalinio lygmens sociologiniais, demografiniais tyrimais pagrįstų argumentų.

2. Antra užsienio kalba suteikia žmogui platesnes galimybes realizuoti save daugiakultūrinėje Europoje.