Inga Rakauskienė (Kauno arkivyskupijos katechetikos centras)

Inga Rakauskienė
Kauno arkivyskupijos katechetikos centras

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Mažinti ne privalomų dalykų, bet papildomų/prevencinių/integruojamų programų skaičių.
Privalomi dalykai yra būtini pilnavertės asmenybės vystymuisi ir bendrų kompetencijų įgijimui.
Nuo kada privalomi dalykai ir jų skaičius tapo kliūtimi asmens integraliam vystymuisi?

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

1)Gairės parengtos atmestinai.
2)Tai daugiau įvairių dokumentų kratinys.
3) Dokumentas parengtas remiantis užsienio patirtimi, toliau eksperimentuosime su savo vaikais.
4) Sąvokos – vertiniai.

Nėra kaip teikti siūlymus, nes nėra paruoštų dokumentų: pasiekimų lygių, vertinimų aprašų ir kt.