INFORMATIKOS UGDYMAS: KAS KEISTŲSI BENDROSIOSE PROGRAMOSE?

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Kadangi ugdymo turinys yra atnaujinamas – juose apstu pokyčių, todėl ateinančiu metu pristatysime kai kuriuos ugdymo srityse atsiradusius pasikeitimus. Šį kartą – apie INFORMATIKOS UGDYMĄ.

Pristatome Informatikos BP projektą papildžiusias naujas pasiekimų sritis:

  • „Duomenų tyryba ir informacija“, siekiant duomenų prasmingo naudojimo

Kasdien susiduriant su išmaniųjų įrenginių kaupiamais duomenimis, valstybės institucijoms, kitos organizacijoms renkant įvairią informaciją ir skelbiant atviruosius duomenis, būtina ugdyti gebėjimus jais pasinaudoti, rasti esminę informaciją. Tam galimybes sudarys pažintis su duomenų formatais, duomenų bazių užklausomis, taip pat su euristiniais algoritmais, dirbtiniais neuroniniais tinklais, dirbtinio intelekto algoritmais.   

  • „Saugus elgesys“, papildytas pasiekimais „Saugo sveikatą ir aplinką“, aktualizuojant ekologinę tematiką.

Diskutuojama tiek apie skaitmeninių įrenginių naudojamą energiją, siekiant mažesnių energijos sąnaudų (pavyzdžiui, optimizuojant maršrutus, optimaliai valdant įrenginius ir pan.), tiek apie elektroninių komponentų perdirbimą.  

Priklausomai nuo nagrinėjamos temos, akcentuojami įvairūs saugumo aspektai, pavyzdžiui, apdorojant informaciją pabrėžiami teisės aspektai, duomenų, autorių teisių apsauga. Naudojantis kompiuterių programomis dėmesys kreipiamas saugiam, atsakingam darbui su aparatūrine ir programine įranga. Kuriant algoritmus ir programuojant laikomasi etikos ir teisės taisyklių – virtualiajai komunikacijai svarbūs interneto saugumo, tinklų etikos, socialinis, emocinis saugumas.  

  • „Technologinių problemų sprendimas“, taikant technologijas mokymuisi.

Sritis skirta ugdytis mokinių technologinius ir techninius gebėjimus dirbti su skaitmeniniais įrenginiais, išmokti įveikti iškilusias technines problemas, inovatyviai, kūrybiškai taikyti informacines ir komunikacines technologijas mokymuisi ir kitoje veikloje.  

  • „Virtualioji komunikacija ir bendradarbiavimas“, atsižvelgiant į poreikio dirbti virtualioje erdvėje svarbą.  

Virtualioji komunikacija suprantama kaip žmogaus ir kompiuterio ar kito skaitmeninio įrenginio ryšys, jungiantis su kitu žmogumi ar žmonių grupe. Pagrindinis dėmesys skiriamas mokinio socialiniams gebėjimams virtualiojoje erdvėje ugdytis: nuotoliniam mokymuisi naudojant įvairias elektronines priemones (e. mokymasis), bendravimui individualiai ir grupėmis naudojantis el. paštu, pokalbiais internetu, socialiniais tinklais.  

Įtraukiamas ir labai svarbus bendradarbiavimo komponentas: mokomasi dirbti poromis, grupėmis, komandomis, naudojamos įvairios technologinės priemonės. Taigi komunikacija apima tiek žmonių ar jų grupių bendravimą, tiek žmogaus ir kompiuterio sąveiką ar automatinių įrenginių keitimąsi informacija. Bendravimo sąvoka vartojama, kai kalbama tik apie žmones.  

Tai tik keletas pavyzdžių, kaip numatoma atnaujinti Informatikos ugdymo Bendrąsias programas. Visus programų projektus (kuriuose pateikiami visi pokyčiai) bei svarbiausią informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimą rasite internetinėje svetainėje MOKYKLA2030.LT

Siūlymų paskelbtiems BP projektams laukiama iki gegužės 15 d. el. paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.  


Taip pat kviečiame prenumeruoti MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmiesiems gauti informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo