INFORMATIKOS BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAS

Kviečiame savivaldybių informatikos (informacinių technologijų) mokytojų metodinių būrelių pirmininkus, Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos atstovus dalyvauti nuotoliniame bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 14 d. 14.00–14.45 val.

Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys.

Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis.

Dalyviams, užpildžiusiems registracijos anketą, prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu, likus 1 val. iki renginio pradžios.

Giedrė Čiapienė

Nacionalinės švietimo agentūros
Švietimo pagalbos departamento
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
El. p. Giedre.Ciapiene@nsa.smm.lt

Finansuojama iš Europos socialinio fondo