Įvykusios diskusijos ir aptarimai dėl ugdymo turinio atnaujinimo

2019 m.

2018 m.

 • 2018 m. sausio 11 d. susitikimas su universitetų deleguotais mokslininkais, ŠMM ir UPC specialistais, mokytojais ir mokyklų vadovais.
 • 2018 m. sausio 17 d. susitikimas su universitetų deleguotais mokslininkais, ŠMM ir UPC specialistais, mokytojais ir mokyklų vadovais.
 • 2018 m. sausio 18 d. susitikimas su universitetų deleguotais mokslininkais, ŠMM ir UPC specialistais, mokytojais ir mokyklų vadovais.
 • 2018 m. sausio 25 d. susitikimas su universitetų deleguotais mokslininkais, ŠMM ir UPC specialistais, mokytojais ir mokyklų vadovais.
 • 2018 m. vasario 14 d. susitikimas su universitetų deleguotais mokslininkais, ŠMM ir UPC specialistais, mokytojais ir mokyklų vadovais.
 • 2018 m. kovo 29 d. ugdymo turinio atnaujinimo pristatymas Bendrojo ugdymo taryboje.
 • 2018 m. gegužės 10 d. susitikimas su universitetų deleguotais mokslininkais, ŠMM ir UPC specialistais, mokytojais ir mokyklų vadovais.
 • 2018 m. gegužės 28 d. kūrybinės dirbtuvės „Mokykla 2030“.
 • 2018 m. birželis. Vasaros kursai mokytojams „Ugdymo turinio kaita: metodai, priemonės ir mokymosi aplinkos“.
 • 2018 m. birželio 28 d. Ugdymo plėtotės centre susitiko švietimo bendruomenių asociacijų, LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro atstovai. Susitikimo tikslas – aptarti ugdymo turinio atnaujinimo darbus ir bendras 2018–2019 mokslo metų veiklas.
 • 2018 m. liepos 9 d. susitikimas su universitetų deleguotais mokslininkais, ŠMM ir UPC specialistais ir ministre.
 • 2018 m. liepos 26 d. susitikimas su universitetų deleguotais mokslininkais, ŠMM ir UPC specialistais ir ministre.
 • 2018 m. spalio 4 d. Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija organizuoja metodinių dienų ciklą „Ugdymo turinio aktualijos“
 • 2018 m. spalio 15 d. Ugdymo plėtotės centre susitiko švietimo bendruomenių asociacijų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro atstovai. Susitikime taip pat dalyvavo VDU prof. Natalija Mažeikienė ir dr. Odeta Norkutė.
 • 2018 m. lapkričio 5 d. Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija organizavo forumą „Ugdymo turinio kaita: užsienio patirtis sprendimams Lietuvoje“.
 • 2018 m. lapkričio 23 d. Švietimo inovacijų parodoje „Mokykla 2018“ diskusija kartu su Švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene renginyje „Kokią ateities mokyklą kuriame?“.

2017 metai

 • 2017 rugsėjo 25 d. susitikimas su universitetų deleguotais mokslininkais, ŠMM ir UPC specialistais, mokytojais ir mokyklų vadovais.
 • 2017 m. spalio 6 d. susitikimas su universitetų deleguotais mokslininkais, ŠMM ir UPC specialistais, mokytojais ir mokyklų vadovais.
 • 2017 m. gruodžio 8 d. susitikimas su universitetų deleguotais mokslininkais, ŠMM ir UPC specialistais, mokytojais ir mokyklų vadovais.
 • 2017 m. gruodžio 12 d. organizuojamas tarptautinis seminaras “Bendrojo ugdymo rezultatų ir nacionalinės kvalifikacijos sandaros sąsajos XXI amžiuje“ . Tikslas – susipažinti su Estijos patirtimi atnaujinant ugdymo turinį, kaip aprašyti bendrojo ugdymo rezultatus, siejant su Lietuvos kvalifikacijų lygaisi. Dalyvauja Pille Liblik, Estijos švietimo ir tyrimų ministerijos bendrojo ugdymo departamento direktoriaus pavaduotoja, Lina Vaitkutė KPMPS Kvalifikacijų formavimo skyriaus vedėja, Daiva Lepaitė, VU Studentų akademinių reikalų skyriaus vedėja).
 • 2017 m. gruodžio 15 d. susitikimas su universitetų deleguotais mokslininkais, ŠMM ir UPC specialistais, mokytojais ir mokyklų vadovais.

2016 m.

 • 2016 m. rugsėjo 29 d. diskusija su mokslininkais dėl ugdymo turinio atnaujinimo.
 • 2016 m. spalio –lapkričio mėnesiais vyko susitikimai aukštosiose mokyklose.