Geroji patirtis Velse

2020–2022 m. Europos Komisija teikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei paramą, įgyvendinant Lietuvos mokyklų ugdymo turinio reformą. Pagal projektą, kuris buvo finansuojamas ES Struktūrinių reformų paramos programos lėšomis ir kurį vykdė Britų taryba, grupė mokyklų vadovų, mokyklų vadovų pavaduotojų ir kitų švietimo specialistų stiprino mokymo ir mokymosi lyderystės gebėjimus.

Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais 29 projekto dalyviai, vadovaujami ir padedami tarptautinių ekspertų, nuotoliniu būdu mokėsi daugiau nei 100 valandų. Po šių mokymų projekto dalyviai ir tarptautiniai ekspertai kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros specialistais dirbo rengdami mokymo medžiagos, padėsiančios paruošti kitus mokyklų vadovus įgyvendinti atnaujinto ugdymo turinio programą, paketą. Antraisiais projekto įgyvendinimo metais pagrindinės projekto grupės nariai, naudodamiesi parengta mokymo medžiaga, dirbo su 243 savanoriais kitų Lietuvos mokyklų vadovais, ruošdami juos įgyvendinti atnaujinamas ugdymo programas.

Pagal projekto planą, pagrindinei projekto dalyvių grupei buvo numatyta mokomoji išvyka į Velsą. Pasirinkimą vykti į šį kraštą lėmė tai, kad Velsas – Jungtinės Karalystės dalis, turinti savo švietimo sistemą, kurioje veikia bemaž tiek pat mokyklų, o jose dirba beveik tiek pat mokytojų, kaip Lietuvoje. Velse neseniai buvo atnaujintas ugdymo turinys.

2022 m. gegužės pirmoje pusėje 25 Lietuvos mokyklų vadovų, mokyklų pavaduotojų ir kitų švietimo ekspertų grupė dalyvavo trijų dienų trukmės mokomojoje išvykoje. Šešios Velso mokyklos priėmė Lietuvos atstovus ir dalijosi savo patirtimi, įgyvendinant atnaujinto ugdymo turinio reformą. Velso vyriausybė ir šalies švietimo ekspertai svečiams surengtoje aukšto lygio konferencijoje pasakojo apie savo vaidmenį, įgyvendinant atnaujinto ugdymo turinio reformą.

Surengtoje konferencijoje dalyviai aptarė įvairias Velso švietimo sistemos temas, tarp kurių – mokyklų stebėsena, lyderystės plėtra, universitetų vaidmuo, pirminio mokytojų rengimo pokyčiai, specialiųjų, papildomų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių įtrauktis.

Per mokomąją išvyką į Velsą Lietuvos mokyklų vadovai, mokyklų vadovų pavaduotojai, švietimo ekspertai turėjo puikią progą užmegzti tarptautinius ryšius, susipažinti su Velso mokytojų ir vadovų vertingos patirties pavyzdžiais. Pasak mokomosios išvykos dalyvių, nemažai dalykų, kuriuos jie sužinojo, pamatė ir išgirdo Velso mokyklose, padėjo jiems patiems permąstyti ir kurti atnaujinto ugdymo turinio reformos sampratą ir perteikti įgytas žinias kitiems Lietuvos mokyklų vadovams.