Dr.Phil Lambert konsultacija

2019 m. gruodžio 3-5 d. Lietuvoje lankėsi Dr. Phil Lambert, kuris konsultavo Lietuvos švietimo darbuotojus ir dalinosi savo įžvalgomis ir patirtimi, koks yra Bendrojo ugdymo programų rengimo procesas, kaip turėtų būti rengiamos kompetencijomis grįstos ugdymo programos, į ką reikia atkreipti dėmesį, siekiant aprašyti ugdymo rezultatus integruojant dalyko turinį ir kompetencijų raidos požymius.

Visa konsultacijos medžiaga.