Darbą pradėjo atnaujinamų BP Redakcinė grupė

Siekiant šiuo metu atnaujinamas Bendrąsias programas (BP) kuo kokybiškiau paruošti tvirtinimui bei diegimui mokyklose, Nacionalinėje švietimo agentūroje (NŠA) darbą pradėjo Redakcinė grupė Bendrųjų programų peržiūrai.  

Redakcinės grupės tikslas – peržiūrėti atnaujinamas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas ir pateikti pasiūlymus, pastebėjimus atnaujintojų grupėms. Taip pat bus peržiūrėta BP struktūros atitiktis Bendrųjų programų atnaujinimo vadovui. 

Grupę sudaro NŠA bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai: vadovai, specialistai ir  metodininkai. Visą sudėti galite rasti čia >>>> 

Iki dabar Redakcinėje grupėje apžvelgta bendrųjų programų projektų rengimo situacija, susitarta dėl bendrųjų programų projektų pateikimo Redakcinei grupei terminų, pristatyti strateginiai BP atnaujinimo dokumentai – Bendrųjų programų atnaujinimo gairės ir Bendrųjų programų atnaujinimo vadovas, taip pat apžvelgti pasiekimų lygių apibrėžimai. Artimiausiu metu planuojama susitarti dėl bendrųjų programų projektų skaitymo eiliškumo ir kriterijų.  

Grupė savo darbus turi atlikti iki šių metų pabaigos, planuojama, kad atnaujintos BP mokyklose bus pradėtos diegti 2023 m. 


Finansuojama iš Europos socialinio fondo