UTA MOKYMAMS – ATRANKOS KRITERIJAI

Rengiantis atnaujintų Bendrųjų programų (BP) diegimui Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia savivaldybių Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) koordinatorius ir sudarytas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo komandas atrinkti mokytojus, kurie bus kviečiami dalyvauti NŠA organizuojamuose mokymuose, skirtuose pasirengti dirbti pagal atnaujintas BP. Preliminarus mokymų laikas – šių metų ruduo. NŠA MOKYMAI – DALYVIŲ ATRANKA…

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (SAUSIO 26 D. – VASARIO 2 D.)

Sausio 29 d. įvyko pirmoji tokia kasmėnesinė vaizdo konferencija „UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA?“, prie kurios prisijungė daugiau nei 3 tūkstančiai švietimo bendruomenės narių. Daugiau informacijos apie renginius, vaizdo įrašus bei pateiktą medžiagą rasite čia.  Istorijos pagrindinio ugdymo bendrųjų programų rengėjai baigė susitikimus su visų savivaldybių istorijos mokytojų metodiniais būreliais, kurių metu aptartas atnaujinamos istorijos bendrosios programos projektas. Iš viso buvo susitikta su 238 mokytojais.  Įvyko Lietuvių gestų kalbos bendrosios programos ir…

ĮVYKO PIRMOJI KASMĖNESINĖ UTA KONFERENCIJA

Sausio 29 d. įvyko pirmoji tokia kasmėnesinė vaizdo konferencija „UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA?“, prie kurios prisijungė daugiau nei 3 tūkstančiai švietimo bendruomenės narių.   Praėjusį penktadienį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) bei Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) atstovai pristatė šiuo metu vykstančio Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) gaires, procesus, ypatybes bei kitus susijusius aspektus.  Pradedama renginį, NŠA direktorė Rūta Krasauskienė pabrėžė, jog „bendros diskusijos būdu galime daug ką pakeisti…

SVARBIAUSI MĖNESIO ĮVYKIAI (2021 M. SAUSIS)

Nuo sausio 29 d. 15:00 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti pirmojoje tokioje ir nuo šių metų pradžios kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Daugiau apie renginius >>>>  Nuo 2021 metų sausio mėnesio pradėti savivaldybių švietimo padalinių vadovų, švietimo padalinių darbuotojų, atsakingų už Ugdymo…

KAIP FORMUOTI ATNAUJINTO TURINIO ĮGYVENDINIMO KOMANDĄ?

2022 – 2023 mokslo metais planuojamas atnaujintų pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų diegimas šalies bendrojo ugdymo mokyklose. Siekiant mokytojams padėti sėkmingai pasirengti dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu, paruoštas ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO KOMANDA  SAVIVALDYBĖJE infografikas.  Jame rasite svarbiausią informaciją apie komandos sudėtį, statusą, misiją, veikimo principus.  Infografiką parengė projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir…

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (SAUSIO 12 – 19 D.)

Sausio 29 d. 15:00 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti pirmojoje tokioje ir nuo šių metų pradžios kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Daugiau apie renginius >>>> Nuo 2021 metų sausio mėnesio pradedami savivaldybių švietimo padalinių vadovų, švietimo padalinių darbuotojų, atsakingų už Ugdymo…

Kasmėnesinės vaizdo konferencijos „UTA: KAS VYKSTA?“

Sausio 29 d. 15:00 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti pirmojoje tokioje ir nuo šių metų pradžios kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Jos metu projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ įgyvendintojai (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei NŠA…

Pradedami UTA mokymai savivaldybių atstovams

Nuo 2021 metų sausio mėnesio pradedami savivaldybių švietimo padalinių vadovų, švietimo padalinių darbuotojų, atsakingų už Ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) savivaldybėse, savivaldybių švietimo centrų darbuotojų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento darbuotojų tęstiniai UTA informaciniai / mokomieji renginiai, vykstantys nuotoliniu būdu. Renginių metu dalyviai bus supažindinti su UTA procesais, numatomais…

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (SAUSIO 5 – 12 D.)

Sausio 5 d. Tautinių mažumų švietimo komisijai pristatyti Tautinių mažumų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) gimtosios kalbos ir literatūros pradinio bei pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektai, taip pat supažindinta su lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos projektu. Puslapyje Mokykla2030.lt jau galite rasti Socialinio emocinio, sveikatos ir žmogaus saugos BP projektų pristatymo įrašą >>>> Daugiau Bendrųjų programų projektų…

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (SAUSIO 5 D.)

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) darbų 2020 metais suvestinė >>>> Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ ieško metodininkų (vidurinio ugdymo programų atnaujinimui bei projekto veiklai „Dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu gebantys mokytojai“). Daugiau informacijos apie darbo pasiūlymus >>>> Siekiant mokytojams padėti sėkmingai pasirengti dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu, paruoštas PASIRENGIMO POKYČIUI UGDYMO PROCESE žingsnių infografikas.…