Geroji patirtis Velse

2020–2022 m. Europos Komisija teikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei paramą, įgyvendinant Lietuvos mokyklų ugdymo turinio reformą. Pagal projektą, kuris buvo finansuojamas ES Struktūrinių reformų paramos programos lėšomis ir kurį vykdė Britų taryba, grupė mokyklų vadovų, mokyklų vadovų pavaduotojų ir kitų švietimo specialistų stiprino mokymo ir mokymosi lyderystės gebėjimus. Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais 29 projekto dalyviai, vadovaujami […]

Kviečiame susipažinti su BP diegimo tyrimo ataskaita

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pristato bendrųjų programų (BP) diegimo tyrimo ataskaitą, kurioje pateikiamos rekomendacijos, kaip pasiruošti organizuoti pamokas atnaujinus ugdymo turinį. Nuo 2021 m. rudens Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime dalyvavo 30 šalies bendrojo ugdymo mokyklų. Jos su tyrėjų pagalba kūrė priemones, kurios pagelbėtų įvertinti kompetencijų ugdymą mokomųjų […]

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POKYČIAI | R. RUPŠIENĖ

Kaip keisis priešmokyklinio ugdymo vertinimas? Raminta Rupšienė – priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos (BP) atnaujintoja – interviu metu pasakoja: Kodėl buvo reikalingi šie pokyčiai? Ką tėvai turėtų žinoti apie vaikų pasiekimus? Kaip tėvus įtraukti į vaiko ugdymo(si) stebėjimo procesą? Ar ne per anksti atsiranda pasiekimų lygių požymiai ir vaikų pasiekimų vertinimas? Interviu: Finansuojama iš Europos socialinio […]

KOKIE MOKYMAI RENGIAMI ATNAUJINTO TURINIO DIEGIMUI?

Siekiant užtikrinti sėkmingą atnaujinto ugdymo turinio diegimą ir suteikiant pagalbą švietimo bendruomenei pasiruošti atkeliaujantiems pokyčiams, NŠA organizuoja įvairius mokymus, kuriuose dalyvauja beveik 8 tūkst. skirtingų grupių atstovų. Mokymai skirti:  MOKYKLŲ VADOVAMS: pasirengimas dirbti diegiant atnaujinamas BP, stiprinamos mokyklų vadovų mokymo ir mokymosi lyderystės kompetencijos, kuriami gebėjimai tapti geresniais mokymo ir mokymosi lyderiais savo mokyklose, veiksmingiau įgyvendinti ugdymo turinio reformą.  […]

RENGINIŲ SAVAITĖ: KOKIŲ TRANSLIACIJŲ LAUKTI?

Kitą savaitę Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia stebėti šias organizuojamų informacinių renginių apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) transliacijas:  Lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos (BP) pristatymas. Gegužės 23 d. 15 val. bus pristatomas atnaujintas pagrindinio ugdymo turinys (kalbos ir literatūros dalys), pasiekimų raida bei numatomi išorinio vertinimo pokyčiai. Renginį stebėkite „MS Teams“ platformoje bei NŠA […]

SKELBIAMA ATRANKA DALYVAUTI UŽSIENIO EKSPERTŲ KONSULTACIJOSE APIE ATNAUJINAMĄ UGDYMO TURINĮ

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), įgyvendindama projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, organizuos užsienio ekspertų konsultacijų ciklą, susijusį su ugdymo turinio atnaujinimu (UTA) ir atnaujinto turinio įgyvendinimu. Konsultacijos vyks nuo 2022 m. gegužės mėnesio iki 2023 m. balandžio mėnesio pabaigos nuotoliniu būdu. Susitikimai bus verčiami į lietuvių kalbą. Planuojama, kad visų temų vyks po 6 […]

„UTA: KAS VYKSTA?“ – apie BP diegimo tyrimo rezultatus

Balandžio 1 d. 13 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius stebėti vaizdo konferenciją UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Šį kartą kalbėsime apie pasibaigusį atnaujinamų Bendrųjų programų diegimo tyrimą. Tyrime dalyvavo 30 šalies mokyklų, kuriose buvo analizuojama patirtis, apžvelgtas pasirengimas diegti kompetencijomis grįstą atnaujintą ugdymo turinį. Kaip vyko tyrimas? Kaip sekėsi? Kokie […]

PRADEDAMI SKELBTI BAIGIAMIEJI ATNAUJINAMŲ MOKYMOSI PROGRAMŲ PROJEKTAI

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) finalizavo ir pristato priešmokyklinio ugdymo programos projektą. Tai žymi, jog mokymosi programų atnaujinimas pasiekė naują etapą – pradedami skelbti baigiamieji programų projektai, kurie bus teikiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai tvirtinti.  „Planuojame iki birželio paskelbti baigiamąsias bendrųjų programų projektų versijas, kurias po ilgų, išsamių diskusijų, švietimo bendruomenės teiktų pasiūlymų parengė iš […]

SKELBIAMA MOKYKLŲ, NORINČIŲ IŠBANDYTI ĮRANKĮ MOKINIŲ PAŽANGAI VERTINTI, ATRANKA

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia šalies mokyklas dalyvauti atrankoje skaitmeniniam įrankiui, skirtam mokinių pažangai vertinti ir pagalbai planuoti, diegti. Ne mažiau nei 260 atrinktų Lietuvos mokyklų nuo rugsėjo 1 d. pradės diegti ir naudoti Pažangos įrankiu pavadintą skaitmeninę priemonę, galinčią automatiškai vertinti mokinių pažangą, planuoti pagalbą, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą, skatinti mokinių tiriamąją veiklą, kūrybiškumą […]

SKELBIAMAS 11–12 KL. LITERATŪROS PROGRAMOS PROJEKTAS

Šiandien Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia atnaujintą vidurinio ugdymo literatūros programos projektą. PROJEKTAS >>>> Kviečiame iki kovo 15 d. teikti pasiūlymus dėl projekto el. paštu mokykla2030@nsa.smm.lt. Projektą parengė atnaujinta lietuvių kalbos ir literatūros programos rengėjų grupė, kuriai nuo praėjusių metų lapkričio pradėjo vadovauti Vytauto Didžiojo universiteto docentė dr. Žydronė Kolevinskienė. Šiandien (vasario 25 d.) 13:30 projektas […]