Kęstutis Mikolajūnas (Lietuvos tėvų forumas)

Kęstutis Mikolajūnas Lietuvos tėvų forumas 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų […]

Violeta Vasiliauskienė (Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija)

Violeta Vasiliauskienė Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių […]

Eglė Pranckūnienė (VšĮ MOkyklų tobulinimo centras)

Eglė Pranckūnienė VšĮ MOkyklų tobulinimo centras 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Pateiktas Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas turėtų būti ne tobulinamas, o rengiamas iš naujo. Bendrosios ugdymo programos yra kiekvienos šalies švietimo sistemos pagrindas. Tai turėtų būti esminis nacionalinis švietimo srities susitarimas , kadangi per nacionalinį ugdymo turinį yra išreiškiama, kaip mes, kaip […]

Vytautas Astrauskas (ETH Zürich)

Vytautas Astrauskas ETH Zürich 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir […]

Jurga Deveikytė (Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija)

Jurga Deveikytė Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija Diskusijos, rengtos UPC 2017-12-12, dalyviai 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė Nepritariame skubotam matematikos programos atnaujinimui (atnaujinta programa numatoma diegti pilotinėse mokyklose nuo 2019 metų rugsėjo mėnesio ir visose mokyklose nuo 2022 metų rugsėjo). […]

Rima Šiaulienė (Vilniaus m. IT mokytojų metodinis būrelis)

Rima Šiaulienė Vilniaus m. IT mokytojų metodinis būrelis Vilniaus m. IT mokytojai 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai Bendrųjų programų atnaujinimo gairėse yra siūloma ugdymo […]

Finansinio švietimo koordinacinis komitetas (Finansinio švietimo koordinacinis komitetas)

Finansinio švietimo koordinacinis komitetas Finansinio švietimo koordinacinis komitetas Finansinio švietimo koordinacinio komiteto veiklą koordinuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Komitetą sudaro 10 institucijų – 7 valstybinės, 2 – privačios ir 1 NVO. 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 2006 metais […]

Tamara Januškevič (Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija)

Tamara Januškevič Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinė grupė 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Bendrosios programos turi būti aiškios ir lakoniškos. 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA Atidžiai suderinti įvairių […]

Kęstutis Bakutis (Prezidento Jono Žemaičio gimnazija)

Išgryninti mokinių ugdymo kompetencijas. Kas gali numatyti kokios bus reikalingos kompetencijios ateityje. Jei ruošiams žmogus ateičiai tai turi būti pateikiamos tikslios , apibrėžtos jaunų žmonių ugdymo kompetencijos. Kokią naują kartą mes norime matyti ateityje. Progamose numatytos ugymui 7 kompetencijos kurios dar turi neribotą skaičių subkompetencijų .

Laimutė Dekienė (Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla)

Laimutė Dekienė Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai Mokykloms teikti kryptingą ir profesionalią pagalbą gerinant mokymosi sunkumus patiriančių mokinių mokymąsi. Sudėtinga socialinė aplinka tiesiogiai […]