BP PROJEKTŲ PRISTATYMAI GEGUŽĖS MĖNESĮ

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektais. Pristatome gegužės mėnesį planuojamų pristatymų grafiką: 

TEMADATA, LAIKASPRISIJUNGIMO NUORODAPRISTAYTYMO PROGRAMA
Tautinių mažumų gimtųjų kalbų ir literatūros BP (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)Gegužės 3 d. 15:00🔗 Link EmojiClipboard Checklist Check List - Free vector graphic on Pixabay
Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) BP Gegužės 4 d. 15:00🔗 Link EmojiClipboard Checklist Check List - Free vector graphic on Pixabay
Pradinio ugdymo (matematika, informatika, sveikata ir fizinis ugdymas) BPGegužės 5 d. 15:00🔗 Link Emoji ir NŠA „Facebook“ paskyrojeClipboard Checklist Check List - Free vector graphic on Pixabay
Informatikos BPGegužės 6 d. 15:00🔗 Link EmojiClipboard Checklist Check List - Free vector graphic on Pixabay
Dorinio ugdymo BPGegužės 10 d. 16:00🔗 Link EmojiClipboard Checklist Check List - Free vector graphic on Pixabay
Matematikos BPGegužės 10 d. 15:00🔗 Link EmojiClipboard Checklist Check List - Free vector graphic on Pixabay
Užsienio kalbų BPGegužės 12 d. 15:00🔗 Link EmojiClipboard Checklist Check List - Free vector graphic on Pixabay
Istorijos ir pilietiškumo BP Gegužės 11 d. 16:00🔗 Link EmojiClipboard Checklist Check List - Free vector graphic on Pixabay
Lietuvių gestų kalbos BPGegužės 13 d. 15:30🔗 Link EmojiClipboard Checklist Check List - Free vector graphic on Pixabay
Geografijos ir ekonomikos BPGegužės 13 d. 15:00🔗 Link EmojiClipboard Checklist Check List - Free vector graphic on Pixabay

Susitikimų metu bus pristatomi bei aptariami dabartiniuose programų projektuose (su jais galite susipažinti čia) randami pokyčiai:  kompetencijų ugdymas dalyku, kompetencijų žemėlapiai, mokymosi turinio pokyčiai ir kodėl jie reikalingi, tarpdalykinė integracija, dalykų dermė kt.  


Visų pristatymų įrašus bei medžiagą rasite čia.

Taip pat kviečiame teikti savo pasiūlymus bei pastebėjimus dabartinėms bendrųjų programų projektų versijoms. Pasiūlymus galite teikti iki gegužės 15 d. el. pašto adresu mokykla2030@nsa.smm.lt


Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo