STARTUOJA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ATNAUJINIMAS

Kartu su pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo pokyčiais prasideda ir priešmokyklinio ugdymo programos atnaujinimas. Nacionalinėje švietimo agentūroje (NŠA) darbą pradėjo 14 ekspertų, kurie parengs atnaujintą programą. „Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pradinėse klasėse. Siekiant tai padaryti kokybiškai,  prie atnaujinamos programos dirbs 6 mokslininkai ir 8 praktikai. Jų akademinės žinios ir kasdienė patirtis […]

Darbą pradėjo atnaujinamų BP Redakcinė grupė

Siekiant šiuo metu atnaujinamas Bendrąsias programas (BP) kuo kokybiškiau paruošti tvirtinimui bei diegimui mokyklose, Nacionalinėje švietimo agentūroje (NŠA) darbą pradėjo Redakcinė grupė Bendrųjų programų peržiūrai.   Redakcinės grupės tikslas – peržiūrėti atnaujinamas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas ir pateikti pasiūlymus, pastebėjimus atnaujintojų grupėms. Taip pat bus peržiūrėta BP struktūros atitiktis Bendrųjų programų atnaujinimo vadovui.  Grupę sudaro NŠA bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai: vadovai, specialistai […]

MĖNESIO ĮVYKIAI (2021 M. BIRŽELIS)

Įvyko nuotolinė viešoji konsultacija „Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų integralus įgyvendinimas“. Renginyje buvo pristatytas Vilniaus universiteto mokslininkų vykdomas tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti integralaus gamtamokslinio ugdymo poveikį mokinių pasiekimams ir tokio ugdymo organizavimo iššūkius bei galimybes, dalijamasi integralų gamtamokslinį ugdymą 5–8 klasėse išbandžiusių mokytojų ir mokyklų vadovų patirtimi, aptariamos atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo programų integralaus įgyvendinimo galimybės bei diskutuojama aktualiais gamtamokslinio […]

ATNAUJINTŲ BP DIEGIMAS IR ĮTRAUKTIS – KĄ REIKIA ŽINOTI?

Veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ ekspertų grupė parengė rekomendacijas, kuriose pristatoma, kaip svarbu rengiantis dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas yra veikti drauge dėl kiekvieno mokinio įtraukties.   Infografike aptariama, kaip kurti įtraukiojo ugdymo kultūrą, politiką ir praktiką visais lygmenimis,  koks turėtų būti atnaujinto ugdymo turinio kelias iki kiekvieno mokinio. Pažymimas savivaldybės (švietimo skyriaus,  švietimo […]

IEŠKOME PROJEKTO METODININKO

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia prisijungti prie projekto „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“ ir tapti metodininku, atsakingu už skaitmenines mokymo priemones. Reikalavimai pretendentui: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą; turėti pedagogo kvalifikaciją; turėti patirties įgyvendinant projektus; turėti patirties koordinuojant skaitmeninių mokymo priemonių kūrimo procesą; gebėti rengti su veikla susijusius dokumentus; gerai išmanyti Lietuvos […]

VAIKŲ ĮTRAUKTIES PRIEMONĖMS – ARTI MILIJONO EURŲ

Nacionalinė švietimo agentūra skyrė beveik 890 tūkst. eurų programinės įrangos, skirtos ugdyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius, sukūrimui bei pritaikymui. Ši veikla numatyta įgyvendinant projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. „Siekiant gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą, norime suteikti daugiau pagalbos mokymo procese naudojant specialiąsias mokymo priemones, […]

Kviečiame į viešąją konsultaciją, skirtą Gamtamokslinio ugdymo BP

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“, birželio 10–11 dienomis kviečia gamtos mokslų mokytojus, mokyklų administracijos atstovus ir visus švietimo bendruomenės narius, kurie domisi gamtamoksliniu ugdymu, dalyvauti nuotolinėje viešojoje konsultacijoje „Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų integralus įgyvendinimas“. Viešojoje konsultacijoje bus: pristatytas Vilniaus universiteto mokslininkų vykdomas […]

KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS BP ATNAUJINIMO GAIRIŲ KEITIMUI

Atsižvelgiant į tai, kad į bendrą atnaujinamą ugdymo turinio kontekstą įtraukiamas:   priešmokyklinio ugdymo programos atnaujinimas, inicijuojami vidurinio ugdymo programos pokyčiai, ir atsižvelgiant į švietimo būklės tyrimus, ugdymo mokslų tendencijas, tarptautinių organizacijų rekomendacijas, į kompetencijų sąrašą įtraukiama skaitmeninė kompetencija, inicijuojamas Bendrųjų programų atnaujinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (GEGUŽĖS 18-25 D.)

Sulaukusi naujų pasiūlymų Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) tęsia pradinio ir pagrindinio ugdymo programų atnaujinimo darbus. Iš viso atnaujinama 31 mokomojo dalyko programa. Jų projektai bus tobulinami toliau, mažėjantis pasiūlymų skaičius rodo, kad programos vis labiau atitinka švietimo bendruomenės poreikius. Plačiau >>>>  Gegužės 28 d. 15 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius stebėti kiekvieną […]

„UTA: KAS VYKSTA?“. DISKUSIJA APIE PILIETIŠKUMO BP

Gegužės 28 d. 15 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius stebėti kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamą vaizdo konferenciją UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Šį mėnesį – ekspertinė diskusija skirta Pilietiškumo Bendrosios programos (BP) projekto aptarimui.   Pilietiškumo programos atnaujintojai, nepriklausomi ekspertais bei organizacijų nariai aptars pačius aktualiausius programos projekto aspektus: globalumas ir / ar lokalumas, kuo skiriasi pilietiškumas […]