Aušra Dunauskienė (Šiaulių r. Kuršėnų Paavenčių mokykla- daugiafunkcis centras)

Aušra Dunauskienė
Šiaulių r. Kuršėnų Paavenčių mokykla- daugiafunkcis centras
Pradinio ugdymo metodinė grupė (9 )

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Programose siekti gylio, o ne pločio.
Trūksta laiko įtvirtinimui.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

1.Nepritariame užsienio kalbos mokymo ankstinimui (nuo 1-os klasės)

2. Mokiniams neaktualios, sudėtingos pasaulio pažinimo 3-4 kl. temos.

1.Prioritetas – gimtoji kalba. Lietuvių kalba – viena iš sunkiausių kalbų pasaulyje.

2. Didžiausią dėmesį skirti artimiausiai vaiko aplinkai (savo kraštui, Lietuvos gamtai, istorijai ir pan.)

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

1.Atsisakyti standartizuotų testų.

2.Atsisakyti vertinimo lygiais šių dalykų: kūno kultūra, dailė ir technologijos, muzika.

1. Nevienodos vykdymo sąlygos. Nesąžiningai testuojama. Neteisingi vertinimo kriterijai (jie prieštarauja programoms).

2. Neįmanoma objektyviai įvertinti prigimtinių dalykų.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Pradinis ugdymas – 4 metai (nuo 7 metų).
Kaimo vietovėse ne visi mokiniai brandūs mokyklai. Programoms, vadovėliams, priemonėms, baldams reikalingos didžiulės investicijos. Ar Lietuva tokia turtinga valstybė, kad taip švaistomos lėšos ? Kas keli metai programos vis atnaujinamos…

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

1.Gabiųjų mokinių ugdymas.
2. Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų ugdymas.
Mokykla – vaikui.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Informacinių technologijų pamoką veda specialistas, o ne pradinio ugdymo mokytojas.
Vaikui didesnė nauda, kai veda specialistas.