Atrinktos savivaldybės pagalbai diegti atnaujintą turinį

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklą „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“, birželio mėnesį kvietėme savivaldybes dalyvauti atrankoje talkinti ekspertų grupei rengiant rekomendacijas savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

Darbui projekte atrinktos Alytaus, Druskininkų, Kazlų Rūdos, Panevėžio rajono ir Prienų rajono savivaldybės. Paraiškas pateikė dešimt savivaldybių, jos buvo vertinamos taikant ekspertų grupėje sutartus kriterijus.   

Atrankoje atsižvelgta į savivaldybių įvairovę, tad pasirinkti penki kandidatai atstovauja skirtingas savivaldybių grupes: miesto, žiedines, didžiąsias kaimiškas ir mažąsias. Taip pat vienu iš kriterijų buvo savivaldybės administracijos švietimo padalinių (švietimo skyriaus ir švietimo centro / pagalbos mokyklai tarnybos) įsipareigojimas kurti pasirengimo Ugdymo turinio atnaujinimo sisteminį modelį savivaldybės lygmeniu ir juo dalintis su kitomis savivaldybėmis. 

Taip pat savivaldybės turėjo nurodyti bent 2 mokyklas, įgyvendinančias skirtingas bendrojo ugdymo programas, kurių pertvarka nenumatyta artimiausius penkerius metus.

Daugiau informacijos apie atranką rasite čia.

Toliau planuojama, kad ekspertų grupė kartu su penkiomis savivaldybėmis tikslins informaciją apie skirtingų savivaldybės lygmens švietimo sistemos dalyvių (švietimo skyriaus, švietimo centro, mokyklų vadovų, mokytojų) poreikius rengiantis atnaujinto Ugdymo turinio diegimui bei rengsis dirbtuvėms, kuriuose bus modeliuojami skirtingi pasirengimo atnaujintam UT sprendimai. 

Finansuojama iš Europos socialinio fondo