ATNAUJINTŲ BP DIEGIMAS IR ĮTRAUKTIS – KĄ REIKIA ŽINOTI?

Veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ ekspertų grupė parengė rekomendacijas, kuriose pristatoma, kaip svarbu rengiantis dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas yra veikti drauge dėl kiekvieno mokinio įtraukties.  

Infografike aptariama, kaip kurti įtraukiojo ugdymo kultūrą, politiką ir praktiką visais lygmenimis,  koks turėtų būti atnaujinto ugdymo turinio kelias iki kiekvieno mokinio.

Pažymimas savivaldybės (švietimo skyriaus,  švietimo pagalbos įstaigos) veikimas atnaujintų bendrųjų programų diegimo ir įtraukties procesų dermės užtikrinimui. Taip pat išskiriamos mokytojui svarbios kompetencijos, padedančios klasėje ugdyti kiekvienas mokinys.

„Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje, Europos Tarybos strateginiuose uždaviniuose, Europos specialiojo ir inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo plėtros agentūros projekte, „Valstybinėje švietimo 2013 – 2022 metų strategijoje“, derančioje su Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ bei Švietimo įstatymo pakeitimo dėl įtraukties įgyvendinimo 2021 – 2024 metų veiksmų plano projekte pažymima, kad vienas svarbiausių strateginių prioritetų švietimo sistemoje yra įtraukusis ugdymas, todėl būtina, jog tai atsispindėtų atnaujintų BP diegime“, – teigia veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ metodininkė Kristina Paulikė.

INFOGRAFIKAS >>>>


Daugiau leidinių, leidžiančių akimirksniu suprasti Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) procesus bei pasiruošti atkeliaujantiems pokyčiams, rasite tinklapio MOKYKL2030.LT skiltyje Suprasti akimirksniu.


Kylant klausimams dėl turinio atnaujinimo bei diegimo – kreipkitės elektroniniu paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.

Taip pat kviečiame prenumeruoti MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmiesiems gauti informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo