Gamtamokslinis ugdymas: kas keistųsi Bendrosiose programose?

Prieš savaitę Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Kadangi ugdymo turinys yra atnaujinamas – juose apstu pokyčių, todėl ateinančiu metu pristatysime įvairius ugdymo srityse atsiradusius pasikeitimus. Šį kartą – apie GAMTAMOKSLINĮ UGDYMĄ:   8 klasėje bus nagrinėjamas radioaktyvumas − alfa, beta, gama spinduliavimas, jo savybės ir poveikis gyvajam organizmui, radioaktyvių spindulių…

Rekomendacijos atnaujinto turinio diegimui: kaip pasiruošti savivaldybių švietimo įstaigoms?

Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ savivaldybių savanorių bei ekspertų grupė toliau darbuojasi ties sėkmingu savivaldybių ir mokyklų atnaujinto turinio įgyvendinimu bei pristato naujas rekomendacijas 3 skirtingoms savivaldybių švietimo institucijoms. Šįkart siekiant mokytojams padėti pasirengti dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu, parengti šie infografikai: Kaip švietimo padaliniui pasirengti atnaujintų bendrųjų programų (BP) diegimui >>>> Atnaujintų bendrųjų programų diegimas: švietimo pagalbos įtaigų vaidmuo >>>> Kaip mokyklos vadovui…