LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ NUOTOLINIS PRISTATYMAS

Kviečiame savivaldybių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinių būrelių pirmininkus, Lituanistų sambūrio ir Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos atstovus dalyvauti  bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 14 d. 10.00–12.00 val. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Dalyviams, užpildžiusiems registracijos anketą, prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu. Meilė…

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (BIRŽELIO 30 – LIEPOS 7 D.)

Pradedamas Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo darbų pristatymo ciklas mokytojų asociacijoms ir metodinių būrelių pirmininkams. Liepos 3 d. įvyko pirmasis gamtamokslinio ugdymo srities tikslų, uždavinių, pasiekimų sričių ir pasiekimų, mokymosi turinio plano pristatymas. Pristatymus organizuoja Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkai, medžiagą pristatymams rengia Ugdymo turinio skyriaus ir projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ metodininkai. Susitikime dalyvavo…

PRADINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAS

Kviečiame pradinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkus ir pradinio ugdymo mokytojų asociacijų atstovus dalyvauti bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks: liepos 9 d., 9.00–10.00 val., pradinis ugdymas (kalbinis ugdymas). REGISTRACIJA liepos 13 d., 10.00–12.00 val., pradinis ugdymas (matematika, socialinis ugdymas, gamtamokslinis ugdymas). REGISTRACIJA liepos 14 d., 13.00–15.00 val., pradinis ugdymas (technologinis ugdymas, meninis ugdymas, sveikatos ir…

SVEIKATOS IR FIZINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAS

Maloniai kviečiame sveikatos ir fizinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkus, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos ir kitų suinteresuotų asociacijų atstovus dalyvauti nuotoliniame sveikatos ir fizinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 9 d. 13.30–14.30 val. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Užpildžiusiems registracijos anketą dalyviams prisijungimo…

KVIEČIAME DALYVAUTI GAMTOS MOKSLŲ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ NUOTOLINIAME PRISTATYME

Maloniai kviečiame gamtos mokslų mokytojų metodinių būrelių pirmininkus ir gamtos mokslų asociacijų atstovus dalyvauti gamtos mokslų bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 3 d. 10.00–11.00 val. „Zoomׅ“ platformoje. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Užpildžiusiems registracijos anketą dalyviams prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu. Regina Žukienė Nacionalinės švietimo…